Tuesday, December 04, 2007

Cricket Superstars


Chennai Superstars the superstars of Cricket at the rebel ICL.
Chennai Superstars team:

Coach - Michael Bevan

 • Stuart Law (Australia)(Captain)
 • Ian Harvey (Australia)
 • V. Devendran (Chennai)
 • R. Sathish (Chennai)
 • Hemang Badani (Chennai)
 • Chris Read (England)
 • Tamil Kumaran (Chennai)
 • Hemant Kumar (Chennai)
 • Russel Arnold (Sri Lanka)
 • Sriram Sridharan (Chennai)
 • Syed Mohammed (Chennai)
 • Shabbir Ahmed (Pakistan)
 • Thiru Kumaran (Chennai)
 • J. Hareish (Chennai)
 • Vasanth Sarvanan (Tamil Nadu)
 • R. Jesuraj (Tamil Nadu)
 • Sanjeev Martin
 • G. Vignesh (Chennai)
 • P. Vivek

No comments: